اهداف

اهداف کلی جمعیت:

 • جمعیت فرزندان شاهد و ایثارگربا تمرکز کلیه منابع و امکانات خود و توانمندی های سازمان های همسو، اهداف زیر را پیگیری می نماید:

امور فرهنگی

  1. ایجاد بسترنخبه پروری
  • تحقق دستورات و رهنمود های معمارومعیارانقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری (مدظله العالی)
  • دفاع از ارزشها و دستاوردهای مردمی انقلاب اسلامی ایران
  • ارتقاء اندیشه بسط فرهنگ و تفکرجهاد و ایثارگری
  • کمک به ایجاد زمینه مناسب برای تلاش علمی پ‍ژوهشی فناورانه درراستای سازندگی
  • تحقق وحدت در بین ایثارگران وجهادگران علمی فرهنگی
  • شناسائی ، تحلیل و پاسخگویی به موج تغییرات و فرصت های جدید و تهدیدات در حال ظهور
  • ارتقاء قابلیت‌ها و توانمندی‌های فردی و اجتماعی آحاد جامعه هدف در: بهبود و تعالی فرهنگی ، اشاعه و ترویج فرهنگ مطلوب باتوجه به آموزه های دینی و ارزشی فرهنگ ایثار و جهاد اسلامی
  • بیداری همه جانبه در برابر عوامل انحطاط، از هم‌گسیختگی، خودباختگی و بی‌هویتی فرهنگی
  • مشارکت فعال و موثر در اداره امور کلان شهرها و توسعه کیفی تخصصی مدیریت منابع شبکه تعاملی

   

  مدد به ارتقاء سطح توانمندی‌های مدیریتی متولیان امور فرهنگی اجتماعی در:

  • نقش آفرینی در زمینه پیامدهای عرصه تصمیم سازی مدیریتی
  • افزایش سطح امنیت روانی، ثبات و آرامش، یکپارچگی اتحاد ملی وانسجام اسلامی
  • افتخارآفرینی، و نوآوری در ارائه الگوهای زندگی متعالی، نمادها و نشانه‌های هویت دینی و ملی؛ وسبک زندگی
  • تعالی سازی سطح مطلوبیت و جذابیت زیست فرهنگی اجتماعی مبتنی بر جهاد وایثارگری

  بیانیه اهداف جمعیت

  1. راهبردهای فرهنگی عملیاتی
  • توسعه ی ارتباطات و بهره برداری صحیح وهدفمند
  • سیاستگذاری راهبردی تصمیم سازی فرهنگی درسطح کشور
  • ایجاد فضایی مناسب و امن برای حضور ایده ها وابداعات موفق.
  • بهره گیری از ظرفیت قانونی ایثارگران متعهد و متخصص ونخبگان
  • شناسائی ، جذب و سازماندهی ایثارگران و نخبگان در راستای توسعه ی منابع انسانی
  • تدوین الگوی توسعه ی فرهنگی در بین ایثارگران ، مبتنی بر فرهنگ ناب محمدی(ص)
  • اشاعه و ترویج تفکرجهاداسلامی ایثارگری وارزش های انقلاب اسلامی ایران درسطح بین المللی
  • سازماندهی، هدایت و کنترل فعالیت های فرهنگی،‌ به منظور اشاعه و گسترش فرهنگ ایثاروشهادت
  • توسعه ی گروه های مشاوره ای نخبه علمی ، اثربخش و کمک به تحقق نهضت نرم افزاری وتولید علم
  • جذب و هدایت هنرمندان و فرهیختگان متعهد به مبانی اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی وحمایت ویژه از آنان
  • زمینه سازی امکان بهره مندی از منابع انسانی عظیم، دلسوز، متعهد و کارآمد با گرایش‌های متفاوت در چارچوب ارزش‌ها در راستای نخبه پروری فرهنگی اجتماعی

  پیامدها درحوزه جامعه هدف

  • تعمیق خداباوری، ایمان و محبت الهی، مهرورزی و عبودیت به عنوان هدف خلقت، گسترش اطمینان و آرامش اجتماعی
  • توسعه تفکر و تعقل محوری، علم و معرفت، حکمت و بصیرت وخردجمعی
  • افزایش حساسیت نسبت به اهمیت سلامت نفس و ارتقاء توان تزکیه نفس درحوزه فردی واجتماعی
  • فراگیرنمودن احساس مسئولیت و اعتماد متقابل، خیرخواهی ، حلم و بردباری،جهادوایثار، مروّت و مدارا در تعاملات فردی و اجتماعی.
  • رشد و توسعه کارآمدی،و بهره وری در بکارگیری منابع و استعدادها
  • توسعه لیاقت محوری و صلاحیت معنوی و تقرب به ویژگی های جامعه مهدوی عجل ا… تعالی فرجه الشریف

  ایجاد بسترنخبه پروری

  • افزایش سطح امنیت روانی، ثبات و آرامش، یکپارچگی اتحاد ملی وانسجام اسلامی
  • افتخارآفرینی، و نوآوری در ارائه الگوهای زندگی متعالی، نمادها و نشانه‌های هویت دینی و ملی؛ وسبک زندگی
  • تعالی سازی سطح مطلوبیت و جذابیت زیست فرهنگی اجتماعی مبتنی بر جهاد وایثارگری
اشتراک گذاری: