تاریخچه

 • در جهان معاصرکه بشریت دچاربحران های فراوان خصوصا بحران معنویت و پوچگرایی است، انقلاب اسلامی به عنوان آرمانی ترین وارز شی ترین خاستگاه خداجویان می باشد، دراین میان نوگلانی که معمارانقلاب اسلامی امام خمینی (ره) در بدو حرکت عظیم و ارزشمند انقلاب اسلامی از آنان به عنوان سربازان در گهواره یاد نموده بود هم اکنون جوانان رشید وغیورمردان دلاوراین مرز و بوم بشمار میروند که چه بسیاری شان در عرصه دفاع مقدس و دانشگاه انسان سازی جنگ هشت ساله برای دفاع ازکیان ارزشهای دینی ومعنوی عزیزترین وجودشان را همچون سیدوسالارشهیدان تقدیم جان آفرین نموده ومدال پرافتخارشهادت نصیبشان شده وچه بسیاریشان به عنوان راستقامتان این دفاع ارزشمندبرای انتقال فرهنگ ارزش محور ایثاروجهادوازخودگذشتگی دربین ما درحال سوختن وساختن می باشند ،
 • حال سخن این است که ما به عنوان فرزندان ویادگاران این حرکت الهی وانسانی چه وظیفه ای داشته و چه پرچمی را می بایست با توجه به وضعیت تهاجم های مختلف نرم فرهنگی از سوی دشمنان بشریت ومعنویت ، باحتزازدرآورده وبا حرکتی ارزشمندانه در توسعه ،تعمیق وشکوفایی و نقش آفرینی در عرصه این دفاع ارزشمند باشیم؟
 • در این میان ؛ حرکت درمسیربالندگی ، سازندگی وحفظ ارزش ها برای نسلی که خود شاهدجانفشانی ها وایثارگری های پدران وبرادران وخانواده های خود به عنوان فرزندانشان بوده اند برخودفرض دانسته به عنوان وارثان این حرکت عظیم الهی و ارزشمند در صدد انتقال این فرهنگ به سایر اقشارجامعه باشد؛ که این جمعیت با تلاشی خود جوش و با تهیه آیین نامه ای از سال 1387 شکل منسجم تری به خود گرفته ، کلیات اساسنامه و مرامنامه تدوین و به تصویب وزارت کشور رسید.
 • ازسویی دیگر، به مدد الهی و نیات خالص خانواده های شهدا ، جانبازان ، رزمندگان هر روز شاهد رشد فزاینده این حرکت عظیم در لایه های مختلف اجتماع در اقصی نقاط کشور اسلامیمان و درسطح بین الملل وخصوصا جامعه هدف می باشیم .
 • تفاوتی اساسی میان نظام فرهنگی کشور ما با سایر کشورها وجود دارد که امر ساماندهی فرهنگ را مقوله ای سهل و ممتنع می نماید و آن این است که در بسیاری از کشورها فرهنگ در خدمت موقعیت های اجتماعی قرار می گیرد . در حالی که در نظام جمهوری اسلامی ایران همه سازمان ها امکانات و توانمندی ها در جهت یک هدف ارزشی راهبردی وفرهنگی در راستای تحقق آن گام بر می دارد که موجب مزایای فراوانی برای جامعه ارزشی خواهد بود مفهوم فرهنگ یکی از مقوله هایی مهم و تاثیر گذار در زندگی اجتماعی انسان هاست. گستره وسیع آن از یک سو و ابعاد آن از سویی دیگر پیچیدگی های خاصی به آن داده به گونه ای که بررسی روند تغییرات و تحولات در این حوزه و جریان شناسی های تاثیر گذار را بسیار دشوار نموده که با توجه به سرعت نقل و انتقال اطلاعات و توسعه شبکه های اطلاع رسانی ره گیری فرهنگی را سخت تر می نماید، این دشواری در نظام هایی ارزشی که درصدد دستیابی به فرهنگ مطلوب منطبق بر ارزش ها خاصی هستند دوچندان است.
 • تحقق این اهداف فرهنگی در سایه طراحی فرآیندی دقیق برای نظارت و ارزیابی تحولات فرهنگی در نظام های مختلف اجتماعی درعرصه های مختلف امکان پذیر خواهد بود.
 • رآیند خطیر سیاست گذاری کلان فرهنگی شناسایی و تحلیل جریان‌ها و مسائل خرد وکلان فرهنگی بعنوان یکی از مقدمات تعیین‌کننده در آینده‌نگری فرهنگی، نقش مهم و اساسی دارد و نتایج حاصل از فرآیند تحقیق وتوسعه وآینده‌پژوهی، محور و مبنای وضع سیاست‌های اصولی و هدفمند فرهنگی ارزشی تلقی می‌گردد.
 • نتیجه اینکه فعالیت درحوزه فرهنگ واجتماع معاصر و کنکاش نظام های مختلف آن امری بس دشوار و از پیچیدگی های فراوانی برخوردار است وبر این اساس و نظر به اهمیت موضوع لازم است که به آن بیش ازپیش وخصوصا توسط گروه های مردم نهاد ومرجع همانند جمعیت که خود دارای شبکه اجتماعی تاثیرگذاراست پرداخته شود.
 • جمعیت فرزندان شاهدوایثارگر ؛ بامد نظرقراردادن رسالت خود در راستای عملیاتی نمودن سیاست های کلان فرهنگی درعرصه مدیریت فرهنگی کشور و پی ریزی تاثیرگذاری بیشتر؛ درصدد ایجاد سامانه ی پویا جهت دستیابی به مدیریت تغییرات فرهنگی اجتماعی کشور درنظام داخلی وبین المللی می باشد؛ دراین فرآیند ضمن شفاف سازی اهداف وضرورتها درعرصه فعالیت های فرهنگی براساس نیازهای حال وآینده بدنبال تدوین قالب هایی تخصصی وفراگیر وجهان شمول بابهره گیری کامل ازنخبگان، در راستای توسعه ارزش ها وتعمیق باورهای معنوی وارزش محوردر جامعه مشمول هدف می باشد.

گزیده ای ازسند چشم اندازبرنامه پنجم کشور

 • امور فرهنگی
 • تکمیل و اجرای طرح مهندسی فرهنگی کشور و تهیه پیوست فرهنگی برای طرحهای مهم
 • زنده و نمایان نگه داشتن اندیشه دینی و سیاسی حضرت امام خمینی(ره) و برجسته کردن نقش آن به عنوان یک معیار اساسی در تمام سیاست گذاریها و برنامه ریزیها
 • تقویت قانونگرایی، انضباط اجتماعی، وجدان کاری، خودباوری، روحیه کار جمعی، ابتکار، درستکاری، قناعت، پرهیز از اسراف و اهتمام به ارتقاء کیفیت در تولید.
 • مقابله با جریانات انحرافی در حوزه دین و زدودن خرافات و موهومات.
 • استفاده بهینه از فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی برای تحقق اهداف فرهنگی نظام.
 • ایجاد درک مشترک از چشم انداز بیست ساله و تقویت باور و عزم ملی برای تحقق آن
 • امور اجتماعی
 • تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و در صحنه های اجتماعی و استیفای حقوق شرعی و قانونی بانوان در همه عرصه ها و توجه ویژه به نقش سازنده آنان.
 • تقویت هویت ملی جوانان متناسب با آرمانهای انقلاب اسلامی، فراهم کردن محیط رشد فکری و علمی و تلاش در جهت رفع دغدغه های شغلی، ازدواج، مسکن و آسیبهای اجتماعی آنان، توجه به مقتضیات دوره جوانی و نیازها و تواناییهای آنان..
 • اولویت دادن به ایثارگران انقلاب اسلامی در عرضه منابع مالی و فرصتها و امکانات و مسؤولیتهای دولتی در صحنه های مختلف فرهنگی و اقتصادی.
 • ارتقاء امنیت اجتماعی
 • استفاده از ابزارهای فرهنگی، آموزشی و رسانه ها برای پیشگیری و مقابله با ناهنجاریهای فرهنگی و اجتماعی.
اشتراک گذاری: