دبیرکل

حسین اسمعیلی
  • عضو هیئت مدیره و دبیرکل
  • دبیرکل بالاترین مقام اجرایی جمعیت می باشد که توسط هیات مدیره انتخاب می گردد

 

  • سیاست گذاری و برنامه ریزی اجرایی در حوزه های فرهنگی، اجتماعی و رسانه ای ازجمله وظایف دبیرکل می باشد.
  • دبیرکل جمعیت فرزندان شاهد و ایثارگر با توجه به اهداف و چشم اندازهای پیش روی جمعیت با تاسی از منویات مقام معظم رهبری مدظله العالی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در راستای اعتلای فرهنگ ایثار و شهادت و ارتقای جایگاه و منزلت اجتماعی خانواده های معظم شهداء و ایثارگران از هیچ تلاشی و فعالیتی دریغ نخواهند کرد.
  • انتصاب و عزل مدیران ، ارتباط با مسئولین و نهادهای مرتبط، ارائه مواضع و بیانیه ها و دیدگاه های جمعیت در مناسب ها و وقایع روز، رهنمود و نظارت بر سیاست های کلی جمعیت ازجمله وظایف دبیرکل می باشد.
اشتراک گذاری: