ماموریت، بیانیه، دکترین

 • جمعیت فرزندان شاهد و ایثاگر نواندیش خدمتگزار ، جمعیتی توسعه یافته ، منسجم ،شمول پذیر،کارآمد، اثربخش،خلاق و نوآوردر ابداع روش های نوین و میانبر ، موثر در صحنه های مختلف علمی، فرهنگی،اجتماعی ،برخوردار از اعضای متعهد ونخبه و دارای سوابق و تفکر ایثارگری ، دربردارنده تعامل سازنده با دولت و جامعه ، انعطاف پذیر در مواجهه با چالش های پیش رو و کمک کننده به نهضت نرم افزاری و اقتدار علمی کشور به منظور تحقق چشم انداز 20 ساله و پیشبرد اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران.

دکترین جمعیت

  1. مکتب محوری و ولایت مداری
  2. انقلابی بودن و تحول دایمی
  3. فرهنگ علوی و عاشورایی
  4. قانون مداری وانضباط دینی و انقلابی
  5. ظرفیت سازی ارتقای سطح آرامش اجتماعی
  6. تعامل و هم افزایی با جریانات همسو
  7. اثربخشی ، کارآمدی وبهره وری منابع
  8. جهاد علمی و شکستن مرزهای دانش وتولیدعلم

  اصول عملیاتی جمعیت

  1. اصل التزام علمی و عملی به ولایت مطلقه‌ی فقیه
  2. اصل حراست و پاسداری از آرمان‌های والای امام راحل (ره)و انقلاب شکوهمند اسلامی
  3. اصل پایبندی به اصول و اهداف جمعیت
  4. اصل حمایت و شناسایی اعضای جمعیت در راستای عملکرد اجتماعی، فرهنگی و سیاسی
  5. اصل تلاش رسیدن به اقتدار ایثارگران خدمتگزار در جامعه
  6. اصل ایجاد واحد تخصصی به منظور پژوهش و روش ترویج سیر و سلوک شهدای عزیزمان
  7. اصل تلاش سازنده در پیشبرد و اصلاح روند اجرایی فرهنگ ایثارگری در جامعه
  8. اصل چابک سازی ساختار جمعیت بر اساس حاکمیت نظم و تقوا
  9. اصل حرکت جمعیت بر اساس برنامه ریزی طبق تقویم اجرایی و راهبردها
  10. اصل پیشنهاد به کار گیری نخبگان ایثارگر و آموزش نیروهای کارامد در جهت اداره امور کشور
  11. اصل حرکت به سمت پیشرفت همه جانبه کشور در زمینه فرهنگ اسلامی
  12. اصل مشارکت خانواده بزرگ ایثارگران در کلیه فعالیت‌های سازنده و ماندگار در جامعه
  13. اصل پیشنهاد در راهکارهای نوین به منظور اصلاح قوانین حاکم بر امور ایثارگران
  14. اصل تعاون ، مشارکت و همفکری اعضاء در راستای اصول جمعیت

  بیانیه ماموریت جمعیت

 • فلسفه وجودی جمعیت فرزندان شاهدوایثارگربا بهره مندی کامل از برانگیختگی نخبگان تلاش و حرکتی مدبرانه در راستای فراگیرنمودن، راهنمایی وهماهنگی آحاد جامعه هدف و متولیان فرهنگی در امور حاکمیت و یکپارچه سازی فعالیتها، نتایج و پیامدهای آن به منظور آماده سازی زمینه ها وفراهم آوری عوامل و شرایط نهادینه شدن فرهنگ مطلوب مبتنی بر آموزه های نورانی فرهنگ ساز اسلام در جامعه هدف است
 • اجتماع و فرهنگی ارزشی ،که لازم است با ویژگی های زیر مدنظر و مورد مداقه قرارگیرد:​
  • حساسیت آفرینی نسبت به معرفت، سنجش گری وتحلیل جمعی، نشانه ها، پدیده ها و موضوعات و پیامدهای فرهنگی، اجتماعی وسایر موارد
  • تشویق کنندگی،تعمیق یافتگی و هدایتگری در انتخاب رفتارها وفرا رفتارهای مطلوب فردی و جمعی
  • بازدارندگی از ظهور و بروز ناهنجاری های نامطلوب فردی و جمعی
  • بازشناسی در شناسایی رفتارهای مطلوب سایر فرهنگ ها
  • ایستادگی و استحاله گری در برابر تهاجم سایر فرهنگ ها
  • افزایش سطح امنیت روانی، ثبات و آرامش، یکپارچگی اتحاد ملی وانسجام اسلامی
  • افتخارآفرینی، و نوآوری در ارائه الگوهای زندگی متعالی، نمادها و نشانه‌های هویت دینی و ملی؛ وسبک زندگی
  • تعالی سازی سطح مطلوبیت و جذابیت زیست فرهنگی اجتماعی مبتنی بر جهاد وایثارگری​
اشتراک گذاری: