مراکز رسانه ای

رسانه های همسو با جمعیت فرزندان شاهد و ایثارگر نواندیش خدمتگزار

  • بر اساس بررسی‌ها، این نسل سوم انقلاب است که بیشترین کاربران اینترنتی را در خود جای داده است و به همان اندازه، این نسل بیشتر در معرض آسیب‌های ناشی از فضای مجازی و رسانه‌های نوین قرار دارد. رسانه‌های جدید عامل تغییرات در نهادهای هویت‌سازند و فضای مجازی نیز عوامل معناساز هویتی را دستخوش تغییرات می‌نمایند.
  • هر روز به سیل مشتاقان کاربران فضای مجازی و اینترنت افزوده می‌شود. این فضا به دلیل در دسترس بودن در اقصی نقاط کشور و همین طور گستردگی کاربران، به عنوان پدیده‌ای فراگیر مطرح است. در این راستا جمعیت فرزندان شاهد و ایثارگر نواندیش خدمتگزار توانسته است با راه اندازی چندین پرتال خبری نقشی در حد توان در حوزه رسانه برای جامعه هدف که همان خانواده های معظم شهداء و جانبازان و ایثارگران است داشته باشد.
اشتراک گذاری: