معاونت جذب و توسعه سرمایه انسانی

محمدکاظم توحیدی

دکتر محمدکاظم توحیدی

 • سمت: معاونت جذب و توسعه سرمایه انسانی
 • دکترای مدیریت
 • جانباز و رزمنده هشت سال دفاع مقدس

 

بیانیه ماموریت سرمایه انسانی

 • نظام سرمایه انسانی، هم راستا با اهداف کلان کشور و جمعیت فرزندان شاهد و ایثارگر نواندیش خدمتگزار به منظور تحقق اهداف و اجرای قوانین و تکالیف قانونی مرتبط، مسئولیت سیاستگذاری، راهبری و نظارت بر کلیه امور مرتبط با حوزه منابع انسانی اعم از مسئولیت جذب،نگهداری، بکارگیری موثر و توسعه اعضای این جمعیت را به عنوان مهمترین سرمایه عهده دار می باشد. این نظام این مهم را با بهره مندی از پژوهش های هدفمند منابع انسانی، فناوری و ارتقاء مستمر سیستم های مدیریتی نوین و اثربخش و با تکیه بر دانش و شایستگی های سرمایه انسانی خود به انجام می رساند تا جمعیت بتواند به اهداف خود در راستای حفظ و تداوم زنجیره ارزش و جامعه هدف که همان خانواده های معظم شهدا، ایثارگران و جانبازان می باشند را در چارچوب نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران دست یابد.

بیانیه چشم انداز منابع انسانی جمعیت

 • نظام مدیریت منابع انسانی جمعیت فرزندان شاهد و ایثارگر نواندیش خدمتگزار ، نظامی است متعالی و دارای سرمایه انسانی توانمند، با انگیزه، مشارکت جو و متعد در کلاس ملی-منطقه ای و در راستای انجام وظایف حاکمیتی و سیاستگذاری و نظارتی بصورت بهره ور (اثربخش و کارآ) در چارچوب سیاست های کلان جمهوری اسلامی ایران.

بیانیه ارزش

 •  
 • احترام به کرامت ، ارزشها و حقوق کارکنان و سایر ذینفعان به عنوان یک خانواده بزرگ
 • رعایت اخلاق حرفه ای، پایبندی به تعهدات، مسئولیت پذیری، نظم و قانون مداری
 • یکدلی، مشارکت، کارگروهی، ایثار و صمیمیت و آزادی بیان نظرات با حفظ احترام
 • شایسته سالاری و عدالت محوری
 • ارتقای نشاط سازمانی با تاکید بر ارتقای انگیزش و کرامت سرمایه های انسانی
 • باتوجه به اصل پژوهش محوری، پرسشگری، نقادی، خلاقیت و نوآوری با هدف توسعه مستمر
 • یادگیری مستمر و استفاده از تکنولوژی های نوین
 • تعهد به حفظ و تداوم استانداردهای زیست محیطی- ایمنی و سلامت مردم و کارکنان
 • تعهد به مسئولیت های اجتماعی جمعیت
 • تعهد و توجه به ارزشهای حاکم در نظام جمهوری اسلامی ایران
 • الگو بودن در عرصه اخلاق اسلامی، معنویت و گسترس آن در سطح کارکنان

اهداف کلان مدیریت توسعه منابع انسانی

 • به روز رسانی و متناسب سازی نظام های جذب، نگهداشت و توسعه کارکنان با محوریت شایسته سالاری
 • چابک سازی سازمانی با ملاحظات اصل مدیریتی در چاچوب کلی جمعیت
 • ارتقای بهره وری (کارایی و اثربخشی) سرمایه انسانی
 • ارتقای کیفیت زندگی کاری کارکنان در کلاس ملی- منطقه ای
 • ارتقای سطح فرهنگ سازمانی مبتنی بر ارزش های اسلامی- ملی با محوریت حفظ کرامت انسانی و ارج نهادن به کلیه ذینفعان سازمان (درون و برون سازمانی)
 • ارتقاء سطح دانش سازمانی در راستای خلق سازمان یادگیرنده
 • ارتقا تفکر تحلیلی و پژوهش محور درتصمیم سازی ها

وظایف

 • انجام مطالعات لازم در زمینه طرح هایی در رابطه با روش های نوین ساماندهی و مدیریت واحدهای تابعه به منظور نیل به هدف های نهایی جمعیت
 • برنامه ریزی و ارایه طرح های لازم به منظور ارایه بهتر خدمات
 • مشارکت در سازماندهی واحدهای تابعه
 • مطالعه و بررسی روش های بهبود، بازده نیروها و منابه موجود جمعیت با در نظر گرفتن و به حداکثر رساندن کمیت و کیفیت بازده در واحدهای ستادی
 • تدوین و اجرای برنامه های لازم جهت ارتقاء سطح رضایت جامعه هدف و جلب رضایت اعضای محترم
 • برنامه ریزی و انجام اقدامات لازم برای شایسته سالاری در انتخاب مدیران و کارکنان
 • انجام امور دبیرخانه کمیسیون تحول اداری
 • انجام اقدامات لازم برای توسعه مشارکت بخش غیر دولتی
 • تهیه و تنظیم شرح وظایف پست های سازمانی کارکنان واجرای طرح طبقه بندی مشاغل
 • طراحی تشکیلات وبهبود ساختارهای سازمانی
 • تدوین برنامه های آموزشی اعضای محترم
 • نظارت بر حسن اجرای دوره های آموزشی
 • سنجش سطح انگیزش اعضای محترم و برنامه ریزی لازم جهت ارتقاء آنان
 • هماهنگی در اجرای برنامه های ارزشیابی
 • تهیه و ارایه برنامه های رفاهی اعضای محترم و خانواده های محترم ایشان بر حسن اجرای آن
اشتراک گذاری: