معاونت پشتیبانی و توسعه منابع مالی

حسین کشاورزیان

دکتر حسین کشاورزیان

 • سمت: معاونت پشتیبانی و توسعه منابع مالی
 • فرزند شهید والامقام کشاورزیان
 • دکتری مدیریت فرهنگی

 

چشم انداز

 • معاونت مالی و پشتیبانی همواره در تلاش است که از منابع مالی سازمان استفاده بهینه به عمل آید به ترتیبی که با افزایش بهره وری واحد می تواند به اهداف خود در کمترین زمان و کمترین هزینه و بیشترین کارایی نایل آْید و برنامه های زیر را در راستای اهداف سازمان در دست اجرا دارد.

اهم برنامه ها

 • ایجاد عدالت سازمانی از طریق تخصیص عادلانه منابع و نظارت و برقراری سیستم ارزشیابی
 • معاونت مالی و پشتیبانی همواره در تلاش است که از منابع مالی سازمان استفاده بهینه به عمل آید به ترتیبی که با افزایش بهره وری واحد می تواند به اهداف خود در کمترین زمان و کمترین هزینه و بیشترین کارایی نایل آْید و برنامه های زیر را در راستای اهداف سازمان در دست اجرا دارد.
 • مکانیزه کردن مجموعه سیستم اطلاعات مالی و سیستم اطلاعات اموال و رفع اشکالات
 • تخصیص منابع مالی بر اساس برنامه های بلند مدت , میان مدت و کوتاه مدت و نظارت دقیق بر هزینه های انجام شده و تلاش در نیل به اهداف برنامه ها با حداکثر بهره وری

اهم وظایف و اختیارات

 • حوزه معاونت مالی و پشتیبانی به منظور ایفای ماموریت مذکور دارای وظایف و اختیارات زیر است:
 • مطالعه و بررسی مستمر نظام های پرداخت، ضوابط و مقررات ، آیین نامه ها و نظامهای مالی ، معاملاتی، رفاهی و کلیه آیین نامه ها و نظامنامه های مرتبط با فعالیتهای مالی و پشتیبانی و پیشنهاد اصلاح و تغییر آنها به رئیس سازمان و همکاری با حوزه سایر معاونت ها در تهیه و تدوین مقررات مذکور.
 • طراحی و اجرای نظام ها و روشهای اجرایی مرتبط با فعالیت های حوزه مالی و پشتیبانی
 • برنامه ریزی و اجرای فعالیت های مربوط به نگهداری ، اداره و اجرای نظام های ارزشیابی و پرداخت و دستمزد، اجرای نظامهای مدیریت و ارائه خدمات به اعضای فعال
 • تهیه و تنظیم بودجه کل جمعیت برای فعالیت های جاری بر اساس ضوابط و مقررات مصوب شـورای معاونین و درچارچوب خط مشی ها و برنــامه های مصوب با هماهنـــگی سایر معاونـت های پیشنهاد آن جهت تصویب به دبیرکل محترم.
 • انجام امور مربوط به مراحل پیشنهاد، بررسی و تصویب بودجه جمعیت در هیئت مدیره جمعیت و پیگیری مستمر برای تصویب بودجه از طریق تهیه و ارائه اطلاعات و گزارش های تحلیلی و شرکت مستمر و فعال درجلسات بحث و بررسی بودجه پیشنهادی تا مرحله تصویب و ابلاغ نهایی
 • تهیه و تنظیم بودجه حوزه های، واحدها و مراکز بر مبنای برنامه های مصوب و ابلاغ شده و در چارچوب بودجه مصوب هیئت مدیره جمعیت با همکاری سایر معاونت ها
 • تخصیص منابع و اعتبارات تحصیل شده ( اعم از ارزی و ریالی ) به مراکز هزینه براساس برنامه ها و اولویتهای مصوب جمیعت و نظارت و ارزیابی عملکرد بودجه ضمن مقایسه با برنامه و بودجه مصوب.
 • انجام عملیات مالی و حسابداری مرتبط با وصول منابع اعتباری، بودجه و درآمدهــای اختصاصی از شرکت های وابسته ذیربط و واریز اعتبارات تخصیصی به حساب های مراکز هزینه
 • دریافت درآمدها و پرداخت هزینه ها، ثبت، ضبط و نگهداری حسابهای ارزی و ریالی فعالیت های جاری
 • اداره منابع مالی جمعیت، اعمال نظارت تخصصی و قانونی بر اجرای ضوابط و مقررات کلی جمعیت در زمینه های مالی، حسابداری، معاملات و محاسبات و تهیه و تنظیم و ارائه گزارش ها و صورتهای مالی قانونی به دبیرکل محترم و بازرس محترم جمعیت.
 • برنامه ریزی و اجرای کلیه فعالیت های مربوط به سفارش، خرید، نگهداری و تامین به موقع نیازهای جمعیت به اجناس، کالاها، وسایل و تجهیزات اداری فنی و تولیدی و تدارک خدمات غیرپرسنلی براساس برنامه و بودجه مصوب
 • کنترل کمی و کیفی اجناس خریداری شده قبل از ورود به انبار، نگهداری فیزیکی آنها براساس ضوابط و مقررات و روش های مدون و مصوب و سفارش، تدارک و خرید نیازهای جمعیت با توجه به نقطه سفارش هر یک از اقلام موردنیاز.
 • انجام امور مربوط به انعقاد و مبادله قراردادهای جمعیت با اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین اقدام در مورد امور ثبت اسناد و املاک جمعیت.
 • تامین و ارائه خدمات اداری، دبیر خانه ای و پستی و اداره دبیرخانه مرکزی جمعیت، تامین نیازهای فعالیت های مختلف جمعیت در زمینه خدمات ترابری به طور مستقیم، از طریق واحد نقلیه و یا با استفاده از خدمات پیمانکاران، پیش بینی نیازهای جمعیت به خودرو، قطعات و لوازم یدکی و خدمات تعمیر و نگهداری و تامین آنها.
 • انجام فعالیت های مربـــوط به نظــافــت و زیبــاسازی فضاهای مجموعه کلی جمعیت در ستاد و استان های وابسته، ایجاد و نگهداری فضای سبز و بهره برداری و تعمیر و نگهداری مراکز ارتباطی (تلفن، بی سیم و پیام رسانی).
 • تامین آسایش خاطر و بهداشت و درمان اعضای محترم، و خانواده تحت تکفل آنان از طریق ارائه خدمات مددکاری، اعطای وام های و تسهیلات اعتباری از محل منابع درون و برون جمعیت و ارائه خدمات بهداشتی و درمانی و همچنین تهیه و تامین خدمات فرهنگی، ورزشی و اجتماعی برای ارتقاء روحیه خدمت و تعلق سازمانی کارکنان.
 • هدایت و هماهنگی فعالیت های اداری، مالی و پشتیبانی در سطح سازمان و ارائه خدمات مشورتی تخصصی به حوزه های ، واحدها و مراکز برای بهبود و تسهیل گردش امور مرتبط با فعالیت های مذکور.
 • نظارت بر نحوه اجرای کلیه مقررات و ضوابط حاکم بر فعالیت های مرتبط با ماموریت حوزه مالی و پشتیبانی در سطح جمعیت و ارزشیابی آثار و نتایج فعالیت های پشتیبانی عمومی و تهیه و ارائه گزارش های مقطعی و اداری به دبیرکل محترم.
اشتراک گذاری: